👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse med logga

Skapad 2019-08-21 09:16 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Slöjd
Sy en kasse som går att rulla ihop o alltid ha till hands när du ska handla. Vägra plast! Designa en egen miljö-logga på kassen.

Innehåll

Miljökasse med logga

Du ska efter arbetsbeskrivningen tillverka en tygkasse som går att rulla ihop och alltid ha till hands när du går och handlar. På den kassen ska du göra en personlig logga/bild som har med "miljö-tänk" att göra.

Arbetsplan

Du ska designa en personlig logga/bild till en kasse, som du syr efter arbetsbeskrivningen. Skiss och planering ska följa med det färdiga arbetet tillsammans med en utförlig redovisning då du lämnar in arbetet.

Mål

Att träna förmåga att arbeta självständigt utifrån arbetsbeskrivning.

Att träna på att göra en "fri tolkning" av ett viktigt budskap, som sedan går att genomföra med olika textila tekniker.

Arbetsgång

Formgivning

Ta del av/sök upp egna inspirationsbilder och gör en tydlig skiss med förklaringar på hur du vill utföra just din egen personliga logga/bild.

Arbetsplanering

I vilken ordning behöver du göra vad? Skriv en tydlig planering på skissen eller i loggboken.

Praktiskt arbete

Arbeta utifrån instruktioner på Miljö-kassen, samt egen arbetsplanering. Du kan göra t om punkt 7 i arbetsbeskrivningen innan du börjar jobba med din logga/bild.

Reflektion

Beskriv ditt arbete, resultatet och hur du gått tillväga. Var noga med att använda slöjdord. Viktigt att du beskriver hur din logga/bild hänger ihop med "miljö-tänk". Glöm inte att lämna in skiss och arbetsplanering tillsammans med det färdiga arbetet.

Bedömning

Förutom själva arbetsprocessen och den slutliga finishen på själva kassen så bedöms kreativiteten på din logga/bild, det hantverksmässiga utförandet och hur du fått till ett "miljö-tänk" i din design.

Samtliga betygskriterier ingår i bedömningen.

 

Uppgifter

  • Miljökasse

  • miljökasse

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.