Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria 04C

Skapad 2019-08-21 09:19 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 9 Svenska
Den litteratur och de berättelser vi läser idag och kanske tittar på som film, har utvecklats hur litteratur och berättelser från förr. I det här arbetsområdet kommer ni att på olika sätt få bekanta er med texter från förr.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor att läsa och diskutera texter från olika epoker. Vi kommer börja med antiken och arbeta oss fram till 1900-talets litteratur. Arbetet kommer att innebära läsning av flera korta texter och utdrag och ni kommer också att läsa en bok från någon epok som ni väljer själv. Det kommer att bli både muntliga och skriftliga uppgifter och de muntliga kommer att vara en del i att öva inför de nationella proven.

Konkreta mål:

I det här arbetet kommer du att lära dig om skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och olika delar av världen. Du kommer att få lära dig om några kända författare och deras verk. Du kommer att läsa och i det träna på att tolka och förstå det du läser.

Många av de klassiska berättelserna är tydligt kopplade till samhället de uppkom i eller författarens liv och hur det syns kommer du att få reflektera över och diskutera med andra.

I de muntliga uppgifterna kommer du att, förutom att delta i samtal, få öva på att leda ett samtal, sammanfatta ett samtal och presentera en text för andra. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och förstå, din förmåga att delta i samtal och din förmåga att koppla texter till samhälle och författare. Detta kommer att ske i både skriftliga och muntliga uppgifter. 

Skriftliga uppgifter:

läslogg

bokanalys

prov

Muntliga uppgifter:

olika typer av samtal, ett kommer spelas in, ett kommer jag sitta med i gruppen.

 

Undervisning:

Vi kommer att under 1-2 lektioner per epok arbeta med att läsa texter från olika författare och olika tider. I samband med läsningen kommer ni att få frågor att besvara i läslogg och/eller samtal. Vissa gånger ska du först svara på frågorna på egen hand, andra gånger kommer du att först diskutera i en liten grupp och sen skriva ner dina reflektioner. Varje ny epok inleds med att jag går igenom den i stora drag. Under genomgången antecknar ni. Den här delen avslutas med ett skriftligt prov i Dugga.

Under tiden kommer ni också att läsa en bok på egen hand. Ni väljer bok från en lista ni får av mig. Det är valfritt vilken av dessa böcker ni väljer. Ni kommer att ha två stycken samtal kring boken då var och en ska presentera sin bok utifrån några frågor. Den här delen av arbetet avslutas med att ni skriver en bokanalys. Den kommer skrivas i Dugga och ni får ha med er läslogg och boken. Läsloggen skriver jag ut till er.

 

Material:

Genomgångar - ta anteckningar

Textutudrag

NE - texter och övningar kring de olika epokerna (Svenska 9)

Hannas presentation

Uppgifter

 • Frågor boksamtal vecka 38/39

 • Frågor renässansen

 • Boksamtal 1

 • Frågor texter - antiken

 • Låna bok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: