Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2019-08-21 09:20 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen.

Innehåll

 

Nuläge

Barnen i åldrarna 1-2 år har visat intresse för Babblarna och därför har vi valt att använda dem som vårt tema under läsåret. Vi vill gå i genom varje babblare och prata om dem och deras egenskaper.  

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Vart ska vi 

Vi vill utforska naturen tillsammans.

 

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt inom naturvetenskap och teknik:

 

 

 

 

 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.  Vi går ut på gården och tittar på naturen, vilka djur hittar vi och var försvinner djuren på vintern och hösten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: