Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2019-08-21 10:00 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Pedagogik
Välkommen till kursen Kommunikation inom ämnet Pedagogik! Kommunikation är grunden i människans samspel och en förutsättning för utveckling och lärande. Du får i kursen fördjupade kunskaper om olika faktorer som påverkar vår interaktion och kommunikation med omgivningen. Ordet kommunikation kommer från latinets communicare vilket betyder göra gemensam. Läromedel: Lärobok i kommunikation av Johan Forsell, Gleerups förlag, 2013

Innehåll

Klicka här för att komma till vårt "classroom" med mer detaljerad planering samt länkar och övningar.

VAD?

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  1. Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
  2. Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
  3. Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
  4. Användning av samtal som redskap i kommunikationen.
  5. Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.
  6. Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.
  7. Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  8. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

 

VARFÖR?

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv. Kommunikation är grunden i människans samspel och en förutsättning för utveckling och lärande. Du får i kursen fördjupade kunskaper om olika faktorer som påverkar vår interaktion och kommunikation med omgivningen. 

HUR?

Den här kursen kommer att innehålla båda praktiska och teoretiska moment. FN-rollspelet är en del som ingår i kursen.

 

BEDÖMNING - Kopplingar till läroplanen

Betyg A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: