Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9B- samhällskunskap

Skapad 2019-08-21 10:16 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Visste du att alla pengar som finns i ett samhälle är en del i ett ekonomiskt kretslopp? Visste du att priset på en vara styrs av hur många varor som finns på marknaden och hur många som är intresserade av att köpa produkten, detta kallas för utbud och efterfrågan. Allt detta och mycket mer kommer du att få lära dig mer om i detta arbetsområde där vi dyker ner i hur samhällets ekonomi fungerar.

Innehåll

Mål

Vi ska under detta arbetsområdet lära oss:

·         Hur pengar faktiskt fungerar

·         Vad är ett företag, handelsbolag, kooperativ med mera.

·         Vad kapitalism och planekonomi är och vad som skiljer dem åt

·         Hur det ekonomiska kretsloppet hänger samman

·         Investeringar

·         Privat ägande etc.

 

Arbetsform 

 

 

 

9B

Vecka

Lektion 1

(Måndagar)

Lektion 2

(Fredag)

Läxa

34

 

Vad är pengar. Intro och planering 

 

35

 Vad kostar jag, genomgång begrepp och fakta 

  Genomgång 

Ekonomiska kretsloppet

 

36

Ekonomiska kretsloppet

 

Ekonomiska kretsloppet

Läxa till v37- Ekonomiska kretsloppet

37

Genomgång

Utbud och efterfrågan

Läxförhör

Utbud och efterfrågan

  Läxa till v 38-Utbud och efterfrågan

38

  Genomgång inflation och deflation

Läxförhör

Arbeta inflation och deflation

 

39

Arbeta med inflation och deflation

Texter och uppgifter clio 

 Läxa till v40 inlfation och deflation 

40

 Genomgång

Läxförhör inflation och deflation 

Sveriges ekonomi i Värden 

 

41

Samtalsdag  (plugga inför prov)

 Prov

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbetsform 

Vi kommer i momentet att arbeta med genomgångar, filmsnuttar och diskussioner. Många av de begrepp vi använder oss av kommer behövas förklaras, diskuteras och problematiseras. Vi kommer även att arbeta med Clios utbud av texter och uppgifter. 

 

Litteratur

·         CLIO.me

·         Dina egna anteckningar och tankekartor/modeller

·         Youtube och SLI

·         Penna, papper, Ipads

 

Bedömning

I bedömningen kommer prov och dina läxor att vägas in. Men även dina delaktighet under lektionerna kommer såklart att räkans in. Bedömningen kommer att göras enligt matrisen nedan. 

Uppgifter

 • Utbud och efterfrågan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Åsö Grundskola Samhällsekonomi

E
C
A
Faktakunskaper, begrepp och modeller.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har Goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt
Eleven har Mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett välfungerande sätt
Resonemang
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Samt om hur samhällen påverkar varandra.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan beskriva enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer. .
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Eleven kan beskriva komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Perspektivbyten
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka enkla samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss delunderbyggda resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka förhållandevis komplexa samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang och relativt välunderbyggda argument och kan då förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka komplexa samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och välunderbyggda resonemang och relativt välunderbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: