Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolgruppen

Skapad 2019-08-21 10:26 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Innehåll

Kartläggning av var barngruppen befinner sig 

Vad

Som det ser ut nu har vi inte en grupp med bara barn som ska till skolan året efter. Därför vill vi skapa forum där vi kan ge de barn som ska börja skolan samtidigt en möjlighet att hitta varandra inför höstens skolstart. 

 


Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema

Lpfö:

” Förskolläraren ansvarar för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.”

” Förskollärare ansvarar för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.

Varför

Vi vill ge barnen möjlighet att utöka sina relationer och hitta trygghet tillsammans i gruppen. Genom gemensamma processer ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, belysa det positiva i variationer. Främja vår vision i Nol, ge möjlighet och inge känslan av att de själva är medaktörer/ producenter i sin process och att deras intresse är betydelsefullt och tas tillvara. Vi vill utmana gruppen i deras tankebanor för att nå djupare insikt och kunskap i processen. Detta för att förbereda inför skolvärlden där det också ligger en styrka i att kunna formulera sina tankar och medverka i diskussioner. Vi vill stötta varje barn till att kunna utveckla förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar/tankebanor samt att reflektera och ge uttryck för sina egna. Vi vill utmana gruppen till att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärandet av projekt/tema

Hur

Projektet/temat utgår ifrån barngruppens intressen och nyfikenhet. Vi pedagoger stöttar upp med material och utmaningar för att följa projektet framåt. Vi ställer öppna frågor och öppnar upp för diskussioner där alla ges utrymmet och möjligheten att delge sin tanke. Vi skapar ett forum för barnen där de kan hitta varandra och ha gemensamma arbetsgångar.

För att stötta processen låter vi dokumentation på projektet ligga framme/sättas upp för att utifrån dessa utmana och inspirera vägen framåt. 

För att skapa en ingång för alla i gruppen varierar vi vårt material/ diskussioner/ aktiviteter och uppgifter så att vi möjliggör ett möte och delaktighet för alla. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: