Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

St, åk 5 engelska

Skapad 2019-08-21 10:47 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 5 Engelska
Isn´t it exciting? During this year we will go on learning the basics in English, most important - how to make conversation. Of course we will learn lots of new words and phrases and some grammar as well. Our English book "Magic" will guide us through all this. But there will definitely be lots of other exercises to make it even more fun, such as becoming pen-pals and writing to students in South Africa.

Innehåll

Långsiktiga mål

 • Utveckla språklig säkerhet såväl muntligt som skriftligt.
 • Utveckla din läs- och hörförståelse.
 • Kunna reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Att lyssna och förstå

Syfte: Träna förmågan att förstå tydligt och enkelt tal, t ex samtal, dialoger, intervjuer, instruktioner och beskrivningar, från olika medier.

Genomförande: Vi arbetar med texter i läroboken som har både text- och bildstöd. Vi lyssnar på sånger, dikter, sagor, berättelser och samtal på engelska. Vi ser på engelsktalande program/film utan textstöd. Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i talat språk. 

Att läsa och förstå

Syfte: Träna förmågan att på olika sätt öva läsförståelsen i texter från olika medier t ex samtal, dialoger, intervjuer, sånger, sagor, dikter m.m.

Genomförande: Vi läser olika slags texter. Vi använder lärobokens texter, samt tillhörande skönlitteratur. Vi tränar genom att samtala om textens innehåll, återberättar det lästa och svarar på frågor. Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i texter.

Skriftlig produktion

Syfte: Träna förmågan att kommunicera i skrift t ex presentationer, meddelanden, berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Genomförande: Vi skriver meddelanden och texter med hjälp av frågor, bilder och tankekartor. Vi tränar språkliga företeelser som stavning och grammatik.

Tala

Syfte: Träna förmågan att använda engelska muntligt i olika sammanhang.

Genomförande: Vi arbetar med parövningar och gruppövningar för att bl. a träna uttal, intonation, uttryck och fraser. Vi betonar vikten av att våga uttrycka sig. Vi använder bilder och texter som inspiration och stöd. Eleverna tränar språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda när språket inte räcker till, t ex omformuleringar och kroppsspråk.

Samtala

Syfte: Att kunna delta i samtal och att våga använda språkliga strategier för kommunikation.

Genomförande: Vi utgår från lärobokens texter och använder dem som underlag och inspiration till egna dramatiseringar och samtal. Ämnesområdena är välkända för eleverna. Vi samtalar om t ex vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser, åsikter, känslor, erfarenheter och aktiviteter. Eleverna tränar språkliga strategier för förståelsen, samt för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Interkulturell förståelse, levnadsvillkor och kulturer i engelsktalande länder

Syfte: Att reflektera över likheter och skillnader vad gäller levnadsvillkor och kultur i engelsktalande länder, för att få förståelse för olika kulturer.

Genomförande: Vi arbetar med, samtalar om och jämför vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Bedömning

Jag kommer att bedöma det du har lärt dig genom:

 • lyssna till ditt muntliga deltagande på lektionerna
 • följa ditt arbete i workbook och i andra uppgifter
 • muntliga och skriftliga förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska

Engelska
>>>
>>>
>>>
>>>
Tala engelska
Är fortfarande osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.
Är på god väg. Försöker ibland uttrycka sig på engelska. Ibland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Är aktiv och försöker uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Är aktiv med att uttrycka sig på engelska och visar god förmåga att anpassa sig till olika sammanhang.
Ordförråd Lära sig nya ord och kunna använda dem.
Har fortfarande ett litet ordförråd så att det blir svårt att uttrycka sig. Behöver träna och lära sig flera ord.
Lär sig många av de nya ord vi tränar på. Kan med visst stöd uttrycka sig med hjälp av det ordförråd man behärskar.
Behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Kan själv uttrycka sig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Visar på en god säkerhet att uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Kan i viss mån anpassa till situation och mottagare.
Svara på och ställa frågor.
Kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.
Kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
Är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med huvudsakligen rätt uttal.
Behärskar till största delen att uttala de ord vi lärt oss och läser med ett ok engelskt uttal.
Uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.
Förståelse av talad engelska.
Förstår enstaka ord och fraser av talad engelska.
Förstår så mycket av talad engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska.
Visar på god förståelse av talad engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Förståelse av anpassade texter på engelska.
Förstår enstaka ord och fraser i texter vi läser.
Förstår så mycket av och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i texter som vi arbetar med.
Visar på god förståelse av skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
Behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: