Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2019-08-21 10:51 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematiken har en flera tusen år lång historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till samhällsutvecklingen. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar dina möjligheter att delta i samhället och vara med och fatta kloka beslut.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner under vilka du har möjlighet att visa din muntliga förmåga. Vidare ska vi arbeta i Matematikboken Gamma, på olika nivåer. Vi kommer även att arbeta med digitala verktyg såsom dator och miniräknare och vi kommer att genomföra laborationer då du kommer att få utveckla dina matematikkunskaper genom spel och praktiska övningar. 

Utvärdering

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas vid ett test efter avslutat arbetsområde.

Vi kommer att hålla på med arbetsområdet i cirka 6 veckor. När vi är klara ska du kunna:

 • berätta om hur vårt och några andra talsystem (t.ex. det binära och babyloniernas) är uppbyggda
 • se samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • redogöra för sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • genomföra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet (naturliga tal, utvecklad form, bråkform, blandad form, täljare, nämnare, rationella tal, decimalform och avrundning)

Lycka till med dina matematikstudier!

Hälsningar       

Per 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: