Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia skolas läsårsplanering i kemi årskurs 7

Skapad 2019-08-21 10:59 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Läsårsplanering i kemi årskurs 7

Innehåll

 

Arbetsområde

Kap

Centralt innehåll

Kemins grunder

1

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

Luft och vätgas

2

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

Vatten

3

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.

 

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

Jonföreningar

5

Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

 

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

 

Kol och förbränning

10

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

 

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

 

Periodiska systemet

13

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

 

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: