Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 3 Svenska

Skapad 2019-08-21 11:07 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret i årskurs 3 kommer du att möta olika typer av texter. Vi kommer att jobba med berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande texter. Du kommer att få läsa, skriva, lyssna och muntligt berätta både gemensamt, i par och på egen hand.

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika slags texttyper, samt förstå och analysera olika texttyper. Du ska även få utveckla din förmåga att söka och värdera information från olika källor.

 

Mål

Du kan skriva enkla berättelser med tydlig handling (början, mitt och slut).

Du kan skriva olika slags texter (poetiska, berättande, beskrivande, förklarande och instruerande).

Du kan skriva med läslig handstil och på datorn.

Du vet hur man söker information i någon anvisad källa.

Du kan föra enkla resonemang om budskapet i elevnära texter och knyta detta till egna erfarenheter.

Du kan återberätta viktiga delar av innehållet i en text.

Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.

Du kan stava elevnära och vanligt förekommande ord.

Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.

Du kan förstå och tolka elevnära texter.

Du kan samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, kommentarer och framföra egna åsikter.

Undervisning

Vi kommer att läsa olika slags texter och bearbeta dem genom bl a återberättande, skriftligt, dramatisering och illustrationer. Vi kommer lyssna till olika slags texter, samt skriva texter i olika genrer, både i grupp och på egen hand.

 

Bedömning

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd i svenska, samt de Nationella proven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: