Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, HT år 4

Skapad 2019-08-21 11:42 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Terminsplanering i matematik för årskurs 4, HT. Vi kommer att arbeta i läromedlet Matte Borgen. Läromedlet har en tydlig struktur som underlättar arbetet för eleverna. Arbetet bygger mycket på matematiska samtal. Vi kommer bl.a. att föra resonemang kring olika moment och räknastrategier.

Innehåll

När?

Kapitel

Vad?

v. 34

Kapitel 1 -Taluppfattning

Rutiner, använda räknehäfte, systematik
Talområdet 0-10000, positionssystemet, talsorter, siffror och tal, storleksordna

v. 35

 

Tallinjer, problemlösning i par, arbetsblad, diagnos 1

v. 36

 

Blå/röda sidor, problemlösning i grupp, spel

v. 37

Kapitel 2 – Addition & subtraktion

Addition/subtraktion, likhetstecknet, additionsalgoritmen, arbetsblad, AG3, AG4

v. 38

 

Subtraktionsalgoritmen, närliggande tal, arbetsblad, AG3, AG4

v. 39

 

Problemlösning enskilt & i par, diagnos 2, AG3, AG4

v. 40

 

Blå/röda sidor, spel, AG3, AG4

v. 41

Kaptiel 3 - Geometri

Sträckor, m & cm, dm, mm, rimlighet

v. 42

 

Geometriska objekt och begrepp, omkrets, problemlösning i par

v. 43

 

Diagnos 3, blå/röda sidor, problemlösning i grupp, spel

v. 45

 

Utvärdering kap. 1-3, övning inför prov, arbetsblad, PROV 1 del A & B

v. 46

Kapitel 4 – Multiplikation & division

Addition/multiplikation, tabellträning, arbetsblad, AG 6

v. 47

 

Multiplikation/division, tabellträning, multiplikation med flersiffriga tal, arbetsblad, AG 6

v. 48

 

Kortdivision, tabellträning, AG 6, problemlösning i par

v. 49

 

Diagnos 4, blå/röda sidor, problemlösning i grupp, AG 6

v. 50

Kapitel 5 – Tabeller och diagram

Läsa av tabeller och stapeldiagram, rita diagram, problemlösning i par

v. 51

 

Diagnos 5, blå/röda sidor, problemlösning i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: