Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi (djuren) 8A1 8A2

Skapad 2019-08-21 11:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Biologi
Ryggradslösa djur och ryggradsdjur

Innehåll

Vi kommer att jobba lite annorlunda i NO:en under denna höst. Ni kommer att få skriva en egen ”kursbok/reflektionsbok”(classroom). I kursboken skriver ni ned

 

-          Stödanteckningar genomgångar

-          Fakta från genomgångar, lärobok(s.69-92, 107-122) och nätet

-          Uppgifter eller frågeställningar

-          Redovisade svar med dess kopplingar

-          Reflektioner, nya frågeställningar

-          Laborationer

-          Återkommande reflektioner om hur biologi bedöms

-          Prov

 

Viktiga begrepp:Urdjur, svampdjur,nässeldjur,

 

rundmask, ringmaskar, blötdjur, tagghudingar,

leddjur,insekter, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar,

däggdjur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi (djuren) 8A1 8A2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka naturvetenskaplig information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: