Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola The Stars are born 7B

Skapad 2019-08-21 12:04 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Hi there! Här kommer er första planering i ämnet engelska på Åsö. Ni kommer att arbeta i grupp där ni ska redovisa och berätta om en amerikansk stat. Hanna kommer att dela in er i grupper.

Innehåll

Under fem veckors tid kommer ni att arbeta med USA och då speciellt med en stat ( Florida, Texas mfl.). Ni ska på engelska kort berätta om er stats historia, hur det kommer sig att staten heter som den heter och när den bildades mm. Vad som är viktigt är att ni försöker berätta och inte läsa innantill. Naturligtvis får ni ha stöd- ord. Ni ska också lämna in ett skrivet papper ( en sida) där ni beskriver er stat.

Be happy in work! Best of Luck!

Hanna

 Tidsplan:

Vecka

Onsdag

Fredag

35

Introduktion, indelning i grupper, ansvarsfördelning

Repetition, fortsätt arbeta i grupp. Läxa oregelbundna verb 5 st.

36

Örnboet

Grupparbete USA. Läxförhör verb.

37

Åsöjogg

Diagnos Läsförståelse

38

Diagnos Hörförståelse. Grupparbete USA

Grupparbete USA. Läxa oregelbundna verb 5st.

39

Läxförhör, fortsatt arbete USA

Fortsatt arbete USA. Förberedelser inför redovisningar

40

Samtalsdag 13-17

Redovisningar USA

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
The Stars are born

E
C
A
Redovisa/lyssna
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Redovisning
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: