Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter, djur och svampar

Skapad 2019-08-21 12:31 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Djurs, växter och andra organismers liv.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att arbeta med djur, växter och andra organismer till exempel svampar. Vi kommer att lära oss om näringskedjor och näringsvävnader. Vi kommer att titta på olika arter och gruppera dem efter deras skillnader och likheter. Vi kommer att gå igenom nedbrytning, ekosystem.

Innehåll

Följande områden kommer vi att utveckla kunskaper om:

Djur, växter och andra organismers liv.

Ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.

Ekosystem i närmiljön samband mellan olika organismer och namn på några vanligt förekommande arter.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ser på filmer, bilder, läser faktatexter och antecknar fakta.

Vi går igenom begreppen; djurgrupper, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, art, näringskedja, näringsväv, ekosystem, livcykel, nedbrytning, nedbrytare.

Vi gör enkla experiment och skriver om dem. 

 

 

Dessa förmågor/kunskaper skall bedömas:

Förmågan att genomföra dokumentation av enkla undersökningar.

Förmågan att kunna samtala och eller skriva om växters och djurs livscyklar och visa en näringskedja där djuret ingår.

Förmågan att vara förtrogen med biologins begrepp och modeller. Du ska kunna begrepp som ekosystem, näringskedjor, näringsväv, fotosyntes, nedbrytare och nedbrytning.

Förmågan att föra resonemang om sortering av djurarter och dess samband. 

 

 

 

Så här skall du visa vad du lärt dig:

Genom att aktivt delta i lektioner och diskussioner som förs under lektionerna.

Genom att vid diagnoser om ex. blommans delar och fortplantning visa vad man kan.

Genom din rapport över ex. svampens delar och sortering.

Skriva en reflekterande text om ekosystem och hur dessa kan påverkas.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Växter, djur och svampar

Inte visat kunskaper
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ekologisk hållbarhet
Du vet vad ett ekosystem är. Du kan utifrån det förklara hur det är hållbart/ohållbart när människan påverkar ekosystemet.
Du har kunskap om frågor som rör ekologisk hållbarhet och kan resonera kring det på ett enkelt sätt.
Du har kunskap om frågor som rör ekologisk hållbarhet och kan resonera kring det på ett relativt gott sätt.
Du har kunskap om frågor som rör ekologisk hållbarhet och kan resonera kring det på ett gott sätt.
Biologiska sammanhang och begrepp
Du kan förklara vad en näringsväv, näringskedja, fotosyntes är. Du ser hur dessa hänger ihop och är beroende av varandra.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan genomföra fältstudier
Du kan rapportera de fältstudier vi gjort av ex. svampar där du namnger svampens delar med hjälp av litteratur. Du jämför din svamps utseende med andra elevers svampar för att se likheter och skillnader.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat för att se likheter och skillnader och för då enkla resonemang om vad de kan bero på.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat för att se likheter och skillnader och för då utvecklade resonemang om vad de kan bero på.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat för att se likheter och skillnader och för då välutvecklade resonemang om vad de kan bero på.
Eleven berättar om livets utveckling
Du kan ge exempel på ex. blommans delar och hur fortplantningen för blomman fungerar. Du känner till olika djurgrupper och vad organismer är för något.
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar samband på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och ser mönster på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: