Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Endlich wieder Schule

Skapad 2019-08-21 13:11 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Endlich wieder Schule. Inledningsvis kommer vi att mjukstarta med tyskan. Du kommer att repetera en del som du har lärt dig i årskurs 6, men även lära dig nya ord och fraser. Längre ner i planeringen kan du se mer specifikt vad du skall kunna.

Innehåll

Arbetssätt

Vi arbetar med Alles Deutsch 7 enligt följande:

  • Texter på s. 4 - 13
  • Övningar i arbetsboken s. 4 - 13
  • UR.se Sprich los, extra övningar individuellt och i grupp

Undervisningsmål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att berätta, skriva och lyssna på tyska. 

Mer specifikt skall du behärska följande moment i slutet av arbetsområdet: 

  • ord från kapitel 1, som har med sommar att göra
  • flera olika hälsningsfraser
  • Frågeorden på tyska: ställa frågor om vad någon heter, var någon bor, varifrån någon kommer och hur gammal någon är.
  • berätta om dig själv utifrån ovanstående frågeord
  • berätta om dina intressen, ditt favoritämne, din favoritmat och annat du tycker om.
  • räkneord
  • veckodagarna på tyska

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna: enskilt , i grupp, hörförståelse, samt muntliga och skriftliga läxförhör. Vi har gemensamt bestämt att läxdag är TORSDAG

Reflektion

Vilken nytta tror du att du kommer att få av kunskaperna från detta arbetsområde?
Har du arbetat för fullt?
Hur märker du av dina framsteg?

Matriser

M2
Bedömningmatris Moderna språk år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på målspråket

På väg mot E
E
C
A
Hörförståelse
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Läsförståelse
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.

På väg mot E
E
C
A
Språk-och-materialanvändning
Du använder enstaka ord ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du har ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket bra uttal. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar. Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: