Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2019-08-21 14:06 i Duveds skola Åre
Grundskola 5 Matematik
Fokus ligger på att du ska fördjupa dina kunskaper om de fyra räknesätten

Innehåll

 

Tal och räkning  
         
Tidsplan v.35 till v.41


1. Förväntat resultat
När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna...
⦁ Metoder för att räkna addition, subtraktion, division och multiplikation.
⦁ Utifrån olika situationer kunna välja lämplig metod och räknesätt.
⦁ Se sambandet mellan decimaltal och bråktal.
⦁ Läsa av och tolka tallinjer med tal i decimalform.
⦁ Känna till arbetsområdets begrepp och kunna förklara och motivera utifrån dessa i ditt arbete.


2. Undervisning och övning
Du kommer att få lära dig om detta via
⦁ Beta matematikboken åk 5
⦁ Genomgångar av din lärare
⦁ Genom att hitta matematiken i din vardag
⦁ Problemlösning som sker både på egen hand om tillsammans med andra
⦁ Youtube-klipp för att möta andra pedagogiska metoder och presentationer
⦁ Rutinuppgifter, blandade uppgifter och textuppgifter
⦁ Samtal kring uppgifter av annan karaktär och som saknar ett enda svar
⦁ Träna på olika representationsformer som svar på problem
⦁ Hitta på egna problemlösningsuppgifter och lösa kamraters
⦁ Tillsammans med kamrat ta del av ett summativt prov, utgå ifrån det och utveckla det
⦁ Ta del av nya begrepp via genomgångar, anteckningar och samtal
⦁ Diagnos för att se vad du behöver träna mer på


3. Visa vad du kan
Du kommer att få avsluta arbetsområdet med en skriftlig check där du löser uppgifter och problem som speglar det vi har arbetat med.
Du kommer också få visa upp dina kunskaper genom att delta på lektionerna och visa engagemang.

 

4. Omdöme
För att klara checken krävs att du fått hälften rätt. Exempel är 20 poäng alla rätt är 10 godkänt. Hur väl du klarat av arbetsområdet baseras även på hur du arbetat under lektionerna och ditt visade engagemang.

 

Matematik är förnuftets musik sa James Joseph Sylvester (1814-1897)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: