Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-08-21 14:15 i Lekstorpsskolan Lerum
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
Grundskola 6 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Lag och rätt Under den här delen kommer vi att fundera över skillnaden mellan lag och regel. Vad som händer om man bryter mot en lag och vilka påföljder olika typer av brott ger. Slutligen ska vi även repetera vilka grundlagarna är, vad de innebär och ta reda på hur det går till under en rättegång.

Innehåll

Lag och rätt

Det här ska vi lära:

* Skillnad mellan regler och lagar.

* Vad de fyra grundlagarna handlar om och varför de kallas grundlagar.

* Vilka som skriver (stiftar) lagarna.

* Några lagar, vad brottet heter när man bryter mot dessa lagar och några exempel på påföljder.

* Orsaker till kriminalitet.

* Konsekvenser av kriminalitet utifrån olika perspektiv: individ, familj och samhälle.

* Hur en rättegång går till.

* Vad som menas med ett rättssäkert samhälle.

 

* Ämnesspecifika ord och begrepp 

 

Du ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor:

- Begreppslig förmåga genom att träna på och använda nya ord och begrepp som är kopplade till arbetsområdet ( se lista).

- Kommunikativ förmåga genom att samtala, resonera och diskutera med varandra och att våga säga vad man tycker.

- Analysförmåga genom att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala frågor ur olika perspektiv, t ex orsaker till och konsekvenser av brottslighet.

- Procedurförmåga genom att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

 

 

Så här ska vi arbeta:

- Vi kommer att titta på några delar i serien Brottsligt och diskutera innehållet.

https://www.svtplay.se/video/15477265/brottsligt/brottsligt-sasong-1-avsnitt-6?start=auto

- Vi kommer att träna på Kahoot.

 

Så här ska du få visa:

* genom att visa dina arbeten och texter.

* genom att delta i läxförhör kring ord och begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh SO
Lagar och Brott

Bedömning i arbetet i samhällskunskap, Lagar och Brott

E
C
A
Hur det fungerar
På vilken nivå du visar dina kunskaper om hur hanteringen av pengar, lagar och påföljder fungerar i ett samhälle, För en person/familj och samhälle
Du har grundläggande kunskaper om de ekonomiska och rättsliga strukturerna i samhället
Du har grundläggande kunskaper om de ekonomiska och rättsliga strukturerna i samhället
Du har mycket goda kunskaper om de ekonomiska och rättsliga strukturerna i samhället
Begrepp
med vilken säkerhet du kan använda de begrepp som hör till detta arbetsområde, muntligt och skriftligt
Du använder begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt
Du använder begreppen på ett i väl fungerande sätt
Ditt aktiva deltagande
Hur du kan resonera runt de begrepp vi arbetar med. Hur du använder begreppen och vilken kunskap du visar i ditt resonemang.
Du kan uttrycka olika ståndpunkter och samband med enkla resonemang som är till viss del underbyggda.
Du kan uttrycka olika ståndpunkter och samband med utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du kan uttrycka olika ståndpunkter och samband med välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: