Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga hus

Skapad 2019-08-21 14:18 i Högastensskolan Helsingborg
Tekniktema om att planera och bygga en husmodell i skala 1:50
Grundskola 6 Teknik
Ett hus på 150 kvm i skala 1:50. Hur kan det se ut? Vilka rum och vilka funktioner måste ett hem ha? Vilka tekniska system finns i ett hus?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • skisser
 • ritningar
 • skala
 • bygga modellhus
 • tekniska system

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera olika former av boende, vad som är ett hem och vad som är nödvändigt i ett hem
 • arbeta i smågrupper 
 • designa hus som sedan blir till ritningar och slutligen riktiga modeller
 • göra en skriftlig uppgift om tekniska system i hem

I temat kommer följande bedömas:

Din förmåga att...

 • redogöra för olika materialval samt för- och nackdelar med dessa
 • komma fram till genomtänkta lösningar vid utformningen gruppens modellhus
 • skapa ritningar och annan dokumentation i arbetet med gruppens modellhus
 • redogöra för hur något tekniskt system i hus fungerar och har utvecklats
 • föra ett resonemang kring för- och nackdelar med tekniska lösningar i ett hem för individ, samhälle och miljö

 

Tips på några viktiga begrepp:

skiss, ritning, planlösning, konstruktion, skala, system, modell, projektion, area, omkrets

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Bygga hus

E
C
A
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett tydligt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett tydligt och välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta.
Du kan diskutera och skriva ner på ett enkelt sätt hur något tekniskt system i samhället fungerar samt hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera och skriva ner på ett utvecklat sätt hur något tekniskt system i samhället fungerar samt hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera och skriva ner på ett välutvecklat sätt hur något tekniskt system i samhället fungerar samt hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker i ditt husbyggande.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker i ditt husbyggande. Du förbättrar ditt byggande genom att reflektera och prova nya fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker i ditt husbyggande. Du förbättrar ditt byggande genom att reflektera och prova nya avancerade fysiska modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: