👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö - ett NTA-tema på Husensjö skola.

Skapad 2019-08-21 14:26 i Husensjö skola Helsingborg
Vi kommer att följa åkerkålens livscykel och mycket som hör till denna.
Grundskola 4 Biologi
Du ska vara trädgårdsmästare för en tid.

Innehåll

Från frö till frö

Under kommande period kommer du att lära dig hur växtens livscykel fungera och vad som behövs för att det ska fungera.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Du kommer att få arbeta praktiskt genom att plantera egna frön och se vad som händer i deras liv och se hur det hänger ihop i biologins värld. Du ska dokumentera dina undersökningar och iakttagelse noga.

Undervisningens innehåll

Vad?

Detta kommer du att arbeta med under temat:

- Vilken nytta vi har av växterna 
- Undersökning av ett frö och dess olika delar
- Plantering av åkerkålens frön
- Gallring av plantor
- Undersökning av plantor - vi mäter hur fort åkerkålen växer. Vi undersöker hur plantan förändras när den blir större
- Undersökning av åkerkålens olika delar
- Undersökning av blommans olika delar
- Undersökning av bin
- Pollinering av blommor
- Skördning av frön

Hur?

Du kommer att utföra 12 olika uppdrag i det här temat. Slutprodukten kommer att bli en bok i appen Bookcreator. Uppdragen gör du tillsammans med din NTA-kompis men dokumentationen sker individuellt. Ni har tillgång till elevblad där varje uppdrag beskrivs i punktform som du ska följa. Vissa uppdrag kommer vi att planera tillsammans innan ni sätter igång med dem. Du kommer att få genomföra uppdragen genom att skriva hypotes, planera undersökningen, göra undersökningen, tolka resultatet och dra slutsatser. Du kommer att få beskriva och förklara dina undersökningar. Du ska dokumentera detta på ett tydligt sätt, både i text och bild och jämföra dina resultat med kompisars.

 

Detta kommer bedömas

Efter avslutat tema ska du kunna:
- namnge fröets olika delar
- förklara vad en växt behöver för att kunna leva
- förklara varför man måste gallra plantor
- namnge en växts olika delar och veta vad deras uppgift är
- namnge blommans olika delar och veta vad deras uppgift är
- förklara varför bin är viktiga för växter och tvärtom
- förklara hur pollineringen går till
- beskriva en växts livscykel

Du kommer att bli bedömd hur du genomför undersökningarna på lektionerna och hur du beskriver och förklarar både muntligt och skriftligt. Du kommer att få en hemuppgift där du ska berätta om det du lärt dig. Du kommer också få ett prov i slutet av temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6