Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa-Öva-Spela

Skapad 2019-08-21 14:46 i Palmbladsskolan Uppsala
Komposition-repetition-musikframförande.
Grundskola 9 Musik
Skapa din egen musik. Öva in den med dina kompisar. Framför musiken. Analysera resultatet.

Innehåll

SKAPA-ÖVA-SPELA

 

Syfte:

·         Vi kommer fördjupa våra kunskapar i ensemblespel, formlära, instrumentspel och komposition. Vi kommer också skriftligt utvärdera det egna framförandet och kompositionen.

Tidsplan:

Hela arbetsområdet sträcker sig över 9 veckor. Tiden är uppdelad enligt följande.

A.      v 35-37 komposition och inlämning av komposition för bedömning

B.      v 38-41 öva individuellt/ensemble

C.      v 42-43 uppspelning 

D.      v 43      sista inlämningsdag för utvärdering

 

A// vecka 35-37

1.       Skapa grupper om 4 personer. Varje person spelar ett eget instrument. Ensemblen ska innehålla ackordsinstrument (gitarr eller keyboard), bas (fungerar med syntbas), rytm (slagverksinstrument) melodi (sång eller instrument)

2.       Ni ska skapa minst 16 takters musik. Ni ska till någon del använda er av Soundtrap som verktyg. Ni kommer alltså till någon del använda er av loopar från Soundtrap och spela live till det. Hela låten ska vara nedskriven. (använd separat papper)

3.       Ni kan hitta egna ackord men som hjälp på traven, så kan ni använd er av följande ackord

C          G         F         Am                         

Hur ni tar dessa ackord finns på separat papper.          

4.       Bygga upp ett arrangemang

Exempel:

2 takters-intro,

4 takter-vers,

8 takter-refräng

2 takter outro.

Arrangemanget kan vara längre.

Jag vill se kompositionen i skriven form. Sista inlämningsdag v 37

 OBS: Kolla att looparna stämmer med den tonart som ni kommer spela i.

 

B// vecka 38-41

·         Nu ska ni öva in musiken ni skapat. Träna dels individuellt dels i ensemble. Varje grupp har en dator som spelar upp looparna.

 

C// vecka 42-43

·         Framför musiken. Ni kan spela upp det inför klassen och/eller inför Tomas.

 

D// 42-43

 

·         Sammanfatta och utvärdera era resultat.  Sista inlämningsdag v 43.

 

Verktyg:

Checklista

Ackordspapper för gitarr, bas och piano

Kompskiss

Penna och suddgummi

Instrument

Dator med programmet Soundtrap

Dokument för utvärdering

 

Centralt innehåll

 

Uppgifter

  • Delmoment D Utvärdering

  • Delmoment C Framför musiken

  • Delmoment B Öva

  • Delmoment A Komponera

  • Delmoment D Utvärdering

  • Delmoment C Framför musiken

  • Delmoment B Öva

  • Delmoment A Komponera

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Delta i gemensam sång
Detta kunskapskrav bedöms om du har valt sång som ditt instrument
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Detta kunskapskrav bedöms.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa & uppmärksamma
Detta kunskapskrav bedöms.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sjunga eller spela instrument
Detta kunskapskrav bedöms.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Bearbeta & tolka till uttryck
Detta kunskapskrav bedöms.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa musik
Detta kunskapskrav bedöms.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera med andra uttycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Ge omdömen & förslag
Detta kunskapskrav bedöms.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Resonera om funktion och betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikaliska instrument
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: