Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa på fritids

Skapad 2019-08-21 15:01 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola F – 6 Svenska
Fritids har ett samarbete med skolbiblioteket och Norrtälje stadsbibliotek. Det tar 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det blir ca 1 timmes läsning varje dag i 14 år, enligt läsforskare och professor Ingvar Lundberg.

Innehåll

Bokpåsarna på Fritids.

Genom en medveten satsning på att skapa en inbjudande och rogivande läsmiljö med många härliga böcker som kontinuerligt byts ut, och en ständig uppmuntrande attityd till läsning från personalens sida, kan fritidshemmen spela en mycket betydelsefull roll för att stärka barns intresse för böcker och läsning på fritiden.”

 Gunilla Hagman f.d. Skolbibliotekssamordnare Gävle kommun.

Vad ska vi lära oss?

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Samtala, lyssna och ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument.

Utveckla sitt språk och fylla på ordförrådet.

Hur gör vi?

 Vi får en ny boklåda 1/gång i månaden av skolbibliotekarien. Lådan innehåller 10 böcker varav 3 faktaböcker.  

Vi presenterar böckerna varje gång en ny påse kommer.

Vi har högläsning både spontant och planerat.

Fritidsklubben har tillgång till skolbiblioteket och kommer gå ner till skolbiblioteket vid vissa tillfällen.

Tyst läsning uppmuntras.

Hur ser vi att vi når målen?

Vi vill att barnen självmant efterfrågar skolbiblioteket och vill gå ner till biblioteket.

Målet är att:  Barnen visar stort intresse när vi får vår ”nya” bokpåse. De sätter sig och läser och samtalar om böckerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: