Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Svenska HT 2019

Skapad 2019-08-21 15:05 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Grovplanering av vad vi kommer att arbeta med under höstterminen i år 7

Innehåll

Vecka

Syfte

Innehåll

Kunskapskrav

Lektion 1, 80 min

Lektion 2, 80 min

Vecka 35

DLS-test läsförståelse

Presentation och val av bok (5 grupper 4 alternativ)

Muntlig presentation

Skrivuppgift presentation/kontaktannons

Utdelning av vald bok

Vecka 36

Inspiration och förförståelse Bokrecension, genrer

Ha läst 25% av boken

Studera texttypen bokrecension

Vecka 37

Högläsning/gemensam läsning novell

Skrivstrategier

Ha läst 50% av boken

Skriva gemensam recension

Vecka 38

Hur ger man återkoppling och varför?

Återkoppling på gemensam recension

Ha läst 75% av boken

Genomgång och diskussion kring våra recensioner och kring återkoppling

Vecka 39

Skriva bokrecension

Ha läst ut boken (100%)

Skriva bokrecension + återkoppling

Vecka 40

Inför bokpresentation

Skriva bokrecension

Inlämning egen bokrecension

Inför bokpresentation övningar

Vecka 41

Inför bokpresentation övningar

Bokpresentation

Vecka 42

Bokpresentation

Bokpresentation

Vecka 43

Egen bedömning och utvärdering bokrecension

Inspiration sagotema

Inspiration sagotema + texttyp saga

Vecka 44

Höstlov

Höstlov

Vecka 45

Repetition sagotema

Skriva gemensam saga

 

Skriva gemensam saga

Vecka 46

Feedback gemensam saga

Planera saga

Skriva saga

Vecka 47

Skriva saga

+ feedback

Skriva saga

Vecka 48

Inför muntligt framförande saga exempel, diskussioner, övningar

Inför muntligt framförande saga exempel och övningar

Vecka 49

Inför muntligt framförande/övningar

Muntligt framförande saga

Vecka 50

Muntligt framförande saga

Muntligt framförande saga

Vecka 51

Egen bedömning och utvärdering av sagotema

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt i väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriva
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserande omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande fungerande sätt.
Tala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkel och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: