Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse med applikation, åk 5

Skapad 2019-08-21 16:07 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Slöjd
Vi använder väldigt mycket plast, som kassar, flaskor mm. som hamnar ute i vår natur. Flera länder har redan förbjudit användandet av kassar, då det för vår miljö. Nu bojkottar vi plasten och tillverkar egna saker av naturmaterial.

Innehåll

Innehåll

Med den vanliga plastkassen som modell ska du få sy din egen miljökasse. Du får göra den i de tyger du tycker är fina. 

Du ska dekorera din miljökasse med en applikation, så att den blir personlig. Du kan även välja ytterligare en teknik, t ex textiltryck eller broderi. 

 

Du kommer i detta arbete att träna förmågorna i:

 • skissa och planera ditt arbete. 
 • följa arbetsinstruktioner. 
 • Utveckla idéer så att din produkt får en egen design och personligt uttryck.
 • Använda relevanta slöjdbegrepp och deras innebörd.
 • dokumentera, utvärdera och redovisa din slöjdprocess.

 

Vi startar med att titta på filmen " Strömmar av plast" https://www.youtube.com/watch?v=kZmErdj35QA 

eller "ett rent renare hav"

 

 

Dokumentation:

Du planerar och dokumenterar ditt arbete i Keynote. Vid  slutet av varje lektion tar du minst en bild och beskriver vad du gjort under lektionen. Du använder de slöjdbegrepp som hör ihop med arbetsmomenten.

 

 

Uppgifter

 • Veckoplanering åk 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Ämnesmatris slöjd 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Exempel
Elevens formgivning sker med sparsam bearbetning av materialet. Till exempel brädans ursprungliga bredd och tjocklek behålls och avgör formgivningen.
Elevens formgivning sker genom bearbetning av materialet utifrån önskad funktion och/eller uttryck. Till exempel brädan bearbetas för att anpassas till det önskade.
Elevens formgivning sker genom val och bearbetning av materialet utifrån önskad funktion och/eller uttryck. Till exempel det önskade styr val av bräda och bearbetning av den.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Använda verktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Exempel
Till exempel borra i trä med lämplig borrmaskin och med arbetsstycket fastspänt, och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter. Till exempel klippa ut en mönsterdel i ett tyg med lämplig sax och genom att följa markerade linjer.
Till exempel borra i en metallplåt med lämpligt borr och hastighet, efter att först ha markerat borrstället med en körnare, och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter. Till exempel genom att nåla fast delar till ett plagg med varandra och kombinera hand- och maskinsömnad på ett lämpligt och säkert sätt.
Till exempel borra i en metallplåt med lämpligt borr och hastighet, efter att först ha markerat borrstället med en körnare, och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter. Till exempel genom att nåla fast delar till ett plagg med varandra och kombinera hand- och maskinsömnad på ett lämpligt och säkert sätt.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Exempel
Elevens val och motiveringar görs utifrån tillfälligheter. Till exempel ”Jag valde tyget för att jag såg det i lapplådan, så blev det återvinning också”.
Eleven gör medvetna val och motiverar dessa genom hur hen tänkt eller ur flera olika aspekter. Till exempel ”Jag valde glassförpackningen som gjutform för att den hade en form jag gillade och lagom volym, då blev det dessutom återvinning”.
Eleven gör genomtänkta val och motiverar dessa genom hur hen tänkt och ur flera olika aspekter. Till exempel ”Jag jämförde olika färg-kombinationer som dels skulle passa ihop med varandra och dels med min mobil. Att nästan alla delar kommer från lapplådan gör mobilfodralet resurssnålt”.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmateria
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Exempel
Eleven följer de exempel läraren använder, eller gör oreflekterat som någon kamrat.
Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare.
Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och söker själv upp kompletterande inspirationsmaterial eller källor.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Exempel
Eleven kommer till läraren och frågar: Vad ska jag göra? Vilket blir bäst? Då kan jag alltså göra så här? Det finns inget att göra, kan du hitta på något? Eleven "orkar" inte arbeta så mycket själv utan ber läraren om hjälp hela tiden.
Eleven kommer till läraren och frågar: Kan jag göra så här? Jag vill att det skall vara så här hur skall jag göra då? Eleven arbetar vidare själv och tänker på nästa steg. Exempel ”Kan jag på något sätt borra många mindre hål i en cirkelform istället, eftersom det inte finns något borr med tillräckligt stor diameter?”
Eleven kommer till läraren och berättar vad hen ska göra och varför. Hen berättar om vad som styrt hen i sitt val av material, tillvägagångsätt, form och färg. Sen sköter hen sig själv och resonerar dåd och då med läraren. Exempel ”Borde det inte fungera att göra mallar av alla delarna till mobilfodralet i papper och sedan vika in kanterna och lägga till sömsmån, för att få rätt storlek på läderbitarna när jag skär ut dem?”
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Exempel
Till exempel: ”Jag har kämpat väl och hållit på länge med min kanin, och därför blev också resultatet bra”.
Till exempel: ”Arbetet med kopparskålen var svårt i början. Dels att veta hur hårt och tätt jag skulle slå, dels att veta när det var dags att värma upp materialet för att få det mjukare igen. Men för att vara första gången tycker jag skålen blev riktigt bra”.
Till exempel: ”Mitt armband blev bra men det syns i vilken ända jag började. I början var det svårt att vet hur hårt jag skulle dra åt makraméknutarna. Jag borde ha provat och lärt mig tekniken innan jag började med själva armbandet för då hade det blivit jämnare”.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Exempel
Till exempel: "Eftersom vi skulle göra något som förde tankarna till skog och natur valde jag att måla lådan grön och tovade en svamp som jag satte på skåpsluckan”.
Till exempel: "Eftersom temat var skog och natur gjorde jag en barkyta på skåpsluckan genom att limma fast bitar av bark. De andra delarna av skåpet målade jag i olika bruna nyanser för att det skulle gå bra ihop med barkbitarna och förstärka skogskänslan”.
Till exempel: ”Utifrån temat skog och natur ville jag föra tankarna till en bit trädstam. Därför försökte jag skapa en barkyta som såg rundad ut på skåpsluckan. I underkant av skåpsluckan har jag målat årsringar. Jag har också använt lite grå ull för att symbolisera mossa”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: