👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska ideologier och välfärden.

Skapad 2019-08-21 16:44 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Politiska ideologer styr och påverkar hur vårt samhälle ser ut och hur det förändras därför är det viktigt att känna till dem.

Innehåll

 

Politiska ideologier

Vad?

Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Här på Vo är välfärdssystemet extra centralt eftersom det är inom denna del som vård och omsorg sorteras in under. 

De ideologier vi kommer att utgå ifrån är klassisk liberalism, konservatism, socialism (socialdemokrati) och socialliberalism.

Varför?

De styrande ideologierna i ett samhälle påverkar också sakfrågorna dvs. hur samhället utformas i praktiken. Om man har kunskap om de olika ideologierna är det lättare att förstå varför samhället ser ut som det gör. Det kan även var lättare att vara med och förändra det när man har denna förståelse. 

Om man känner till de politiska ideologierna blir det även lättare att först och delta i den politiska debatten i samhället.

Hur?

I huvudsak kommer detta att vara lärarlett blandat med egna mindre uppgifter. Vi kommer att hålla på med detta i cirka 13 timmar.

Bedömning?

I huvudsak kommer ni att bedömas med ett prov i slutet av detta moment. 

Dokument och arbetsuppgifter.

Vad är en ideologi?

Klassisk liberalism

Konservatism

Vad anser de olika ideologierna om detta?

Socialism/socialdemokrati

Socialliberalism 

Frågor till välfärdssamhället sidan 271-278, 236, 240

Till provet om ideologier

Jämför två länder

 

 

Uppgifter

 • Kompletering Ideologier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E