Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentationsbild av mig själv

Skapad 2019-08-21 16:59 i Tunabergsskolan Uppsala
"Presentations bild av mig själv"
Grundskola 6 – 8 Bild
Du ska göra en BILD i vilken du på ett fantasifullt sätt berättar om dig själv. Din BILD ska EJ innehålla TEXT, utan du bör endast använda dig av bilder i arbetet att beskriva dig själv.

Innehåll

 Innehåll:

Förmåga/or i fokus:

Vad är en KREATIV BILD? Hur gör man en sån bild? Du ska utifrån dina intressen, ev. hobby och dina drömmar skapa en KREATIV bild som berättar om VEM du är! Vi tittar på tidigare elevarbeten, så att du ska förstå hur man kan tänka, samt att du genom dessa inspireras till eget skapande.

Hur du får utveckla dig: ( undervisningen )

Genom att titta på andras bilder, hur andra har gjort, och träna på att teckna av, för att utveckla ditt eget bildspråk, att göra det mer tydligt med vad du vill berätta.

Vad du ska kunna ( efter avslutat arbetsområde)

Information om HUR du ska arbeta med "Presentationen av dig själv", visuellt, muntligt och skriftligt.

Du ska ha förstått HUR du kan utveckla ditt BILDSPRÅK, och också visa på exempel på detta i dina bilder. Presentera din slutliga bild och reflektera över ditt bildarbete.

Hur du får visa dina kunskaper:

 Ha utvecklat ditt sätt att berätta med bilder. Arbeta med hela processen, från idéskiss till färdig slutbild.

-Genom att träna på att göra dina bilder mer avancerade, efter råd från mig hur du kan gå tillväga.

-Du tränar på ditt bildspråk, dels genom att du ser hur andra har gjort.

-Du hämtar inspiration genom att titta på andras bilder ( Bildbanker på Internet, böcker etc. )

 

Bedömning:

Kvalitéer i att återge  idéer i bild. Se matris nedan.

 

   

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Presentation av mig själv i BILDER

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildpresentation Åk 7-9 Tunabergsskolan

Aspekter Förmågor

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kommunikation
Hur du får fram budskapet i dina bilder genom ditt bildspråk.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk ( bilden berättar något och gör budskapet tydligt på ett ganska bra sätt ) Bilden visar på delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk ( Bilden väcker intresse och tankar och du gör budskapet tydligt på ett bra sätt) Bilden visar på relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk ( bilden engagerar, väcker starka känslor och gör budskapet tydligt på ett mkt bra sätt) Bilden visar på väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik material och redskap
Använda tekniker,verktyg och material för att skapa uttryck.
 • Bl
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt (ok) och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt ( imponerar lite) och du prövar och omprövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
bildelement, motiv, innehåll
 • Bl  7-9
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett ganska bra sätt ( vanlig )
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. ( lite spännande, intressant)
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
kreativitet, fantasi Inspiration
 • Bl  7-9
Du kan i det bildskapande arbetet hjälpa till att utveckla idéer och bearbetar inspirations material, återvänder samtida eller historiska bilder, och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations material, som leder framåt efter rådgivning och förbättring.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Initiativ
självständighet
Under arbetsprocessen bidrar du till att ge förslag, formulerar och väljer arbetssätt som leder framåt med hjälp av läraren.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalterna tiv som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation
 • Bl  7-9
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Utvärdering
 • Bl  7-9
Du skriver på ett enkelt sätt om din bild och din arbetsprocess, med viss användning av ord som hör till ämnet. Du kan visa på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du skriver på ett utvecklat sätt om din bild och kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av ord som hör till ämnet och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du skriver på ett välutvecklande sätt om din bild och kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av ord som hör till ämnet,och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: