Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Samhälle

Skapad 2019-08-21 17:59 i Blötbergets skola Ludvika
Under några veckor av terminen arbetar olika miljöer, yrken, pengar och ortens historia.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad finns i ett samhälle? Vem bestämmer i samhället? Vad händer med våra sopor? Vad arbetar människor med?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla förmåga att:

 • berätta om varför regler behövs
 • delta i samtal och rösta under klassråd
 • berätta något om hur olika samhällsverksamheter fungerar t ex polisen, brandkåren, sjukvården, domstolar, skolan och skattesystemet
 • delta i samtal kring nyheter och andra samhällsfrågor och uttrycka sin åsikt
 • redovisa nyheter muntligt och skriftligt så att innehållet blir tydligt
 • söka information från olika källor
 • kunna ge exempel på hur vi kan sopsortera i samhället
 • kunna berätta om olika betalningsformer

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:
 • samtala och läsa om olika samhällsfunktioner och verksamheter
 • se filmer
 • intervjua en vuxen om deras yrke
 • prata och göra arbetsuppgifter om pengar och deras värde

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • kunna berätta om olika betalningsformer
 • berätta om varför regler i vardagen behövs
 • kunna berätta om några samhällsverksamheter
 • kunna berätta om nyheter
 • kunna berätta om några yrken och var de arbetar
 • kunna ge förslag på hur man kan få en bra miljö
 • kunna berätta om hur naturen och miljön påverkar var människor arbetar och bor
 • delta i samtal kring elevnära samhällsfrågor
 • kunna söka information och göra en enkel intervju

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • redovisa enskilda- och gruppuppgifter för klassen
 • i samtal och diskussioner
 • i de arbetsblad vi arbetar med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: