Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik åk 9, vt-20

Skapad 2019-08-21 18:19 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
I detta tema kommer vi att få kunskap om Universiums historia, atomens byggnad och vilka krafter som verkar i atomerena. Vi kommer även titta på tillämningar inom området
Grundskola 9 Fysik
Inom atomfysiken studerar vi hur atomerna är uppbyggda och vilka energinivåer de har. Vi intresserar oss också för hur de uppträder tillsammans med andra partiklar. Kärnfysik handlar bland annat om hur vi använder vår kunskap om atomer när det gäller t ex röntgen, joniserande strålning, åldersbestämning och kärnkraftsreaktorer.

Innehåll

Vi kommer att ta upp följande.

 • Atomens historia
 • Hur atomen är uppbyggd och vad en isotop är
 • Vad elektromagnetisk strålning är och hur den skapas
 • Vad joniserande strålning är och hur den skapas
 • Hur man mäter, och skyddar sig mot, joniserande strålning
 • Praktiskt nytta av joniserande strålning och hur joniserande strålning kan påverka människokroppen
 • Skillnaden mellan fission och fusion, samt hur vi lärt oss att använda dessa tekniker

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

 • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
 • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Preliminär planering och tidsram

 v 2

Atomens delar och isotoper a550

Byggstenar a720

Radioaktivitet a588

v 3

Kärnklyvning upptäcks a341

Kärnenergi a168

v 4

Fusion a843

Strålning från atomkärnan a416

Sönderfallsserier a742

v 5

Förberedelse inför muntligt begreppsprov; tankekarta

v 6

Muntlig redovisning av tankekarta

v 7

Muntlig redovisning av tankekarta

Skriftlig "ta ställning"-uppgift

 

Vi kommer att använda oss av Gleerups  Fysik, kapitel 11 samt egna anteckningar.

Utvärdering kommer att ske i form av laborationer, muntlig redovisning av tankekarta, samt skriftlig "ta ställning" uppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: