Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2019-08-21 19:01 i Drottningdals skola Norrtälje
Grundskola 4 Bild
I vårt bildarbete kommer du att få träna på att kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap. Du kommer att framställa bilder med olika slags tekniker. Vi kommer att titta på och prata om olika konstnärer och deras verk.

Innehåll

Konstens grunder:

 • Teckning, måleri och tredimensionellt arbete
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder
 • Verktyg för måleri, teckning och tredimensionellt arbete 
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • använda dig av olika tekniker i din bildframställning.
 • Lära dig mer om vad som utgör grunderna för bildskapande.
 • Titta på olika konstnärers verk.
 • Diskutera konstnärernas konst tillsammans med dina klasskamrater 

 

Bedömning:

Jag kommer att fortlöpande bedöma din delaktighet i diskussioner om konst samt dina uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 4

Bildframställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder, teckning, måleri och tredimensionellt arbete.
Du visar att du kan använda ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du visar att du kan använda ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du visar att du kan använda ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Redskap för bildframställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniker, verktyg och material.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Formulera och välja handlingsalternativ.
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som till viss del leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som relativt väl leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som mycket väl leder framåt.

Bildanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang och koppling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: