Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa, tala, lyssna och samtala 2019/20

Skapad 2019-08-21 19:16 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Läsa olika slags texter, muntliga presentationer och muntligt berättande samt att samtala och träna att lyssna på varandra.
Grundskola 6 Svenska
För att bli en säker läsare med ett bra flyt och en god förståelse behöver man träna mycket. Vi tränar både att läsa tyst och att läsa högt för större och mindre grupper.

I samband med olika arbeten får du möjlighet att redovisa för en grupp, stor eller liten. För att känna dig säker och trygg när du står framför en publik tränar vi på vad man skall tänka på så att alla hör och blir intresserade av vad du berättar.

Vi samtalar om olika ämnen i större och mindre grupper och tränar på:

• att lyssna på varandras muntliga presentationer, åsikter och argument

• att kunna ge respons på en klasskamrats redovisning

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Metod/undervisning


Med hjälp av olika texter (t.ex. bänkbok och So-böcker) tränar vi läshastighet och läsförståelse. Vi gör olika övningar för att utvidga vårt ordförråd. Under åk 6 kommer vi att läsa en bok gemensamt, både högläsning och tystläsning.
Muntliga redovisningar och muntligt berättande tränar vi på genom att förbereda tillammans och enskilt, t.ex.med hjälp av stödord och tankekartor.
Tillsammans kommer vi att arbeta för att utöka ordförrådet, lära betydelsen av lite svårare ord samt hur man kan använda orden.

Bedömning

Jag bedömer dina insatser och kunskaper:
• i samband med muntliga redovisningar på lektioner.
• vid muntliga presentationer.
• hur du visar ditt engagemang när du väljer och läser bänkbok.
• genom din muntliga aktivitet.
• genom hur du visar intresse, inställning och fokusering.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: