Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 8 HT19

Skapad 2019-08-21 20:50 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Vi kommer under höstterminen att ta upp hur kommunikation mellan oss människor har skett genom historien och hur det sker idag, med fokus på idag.
Grundskola 8 Teknik
VARFÖR HAR DU TEKNIK? Förbättra och öka ditt tekniska kunnande. Anta tekniska utmaningar. Bli duktig på teknik i vardagen. Lära sig lösa problem. Få hjälp att utveckla egna tekniska idéer. Förstå vad teknik betyder och hur det påverkar människan, samhället och miljön. Lära sig teknikens historia och förstå dagens komplicerade tekniska utveckling. Förstå hur samhället utvecklas med tekniken. Hur har vi människor kommunicerat med varandra förr och hur gör vi det idag. Vad är drivkraften bakom teknikutveckling inom kommunikation. Internets utveckling och den problematik som finns runt Internet. Internets fördelar och nackdelar. Förstå hur teknik kan användas för att styra och reglera.

Innehåll

Läromedel

Gleerups Teknik kap 3 och 7
Puls Teknik (bok) kap Från Altamira till molnet s132-151

Preliminär planering

HT19

Vilka konsekvenser olika teknikval har.

Historik, utveckling, framtid av olika sätt att kommunicera

Jämför olika sätt att kommunicera

Tillverka en enkel telefon

Göra en film av stillbilder

Internet, datorn och mobiler. Historia och idag.

Fördelar och nackdelar med internet

Styra och reglera med teknik

Programmering

 

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån färdigheterna:

- Tekniska lösningar

- Problemlösningsförmåga

- Din dokumentation med tekniska ord och bilder.

- Visade kunskaper och förmågor under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: