👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse, ht 2019 år 6

Skapad 2019-08-21 21:45 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 6 Fysik
Vissa saker är vi så vana vid att vi kanske inte tänker på varför det är så. Vet du varför saker vi kastar upp ramlar ner igen? Eller varför du kan glida så långt på isen med dina skridskor? Eller hur månen kan påverka haven på jorden? Detta är exempel på frågor du kommer att kunna besvara efter detta temat.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att

 • läsa texter och svara på frågor
 • göra undersökningar
 • diskutera
 • träna på att dokumentera våra undersökningar

Begrepp

Följande begrepp ska du förstå och kunna använda vid diskussioner, i din dokumentation och andra skriftliga uppgifter.:

 • friktion/friktionskraft
 • kraft
 • motkraft
 • tröghet
 • gravitationskraft/tyngdkraft
 • balans
 • jämvikt
 • acceleration
 • fritt fall
 • centripetalkraft
 • tyngdkraft

Material

Film:

Bedömning

Du kommer att få visa vad du kan genom:

 • praktiska uppgifter under lektionstid
 • dokumentation kring dina undersökningar
 • skriftliga uppgifter

 

 

 

Uppgifter

 • Vad är en kraft?

 • Gigantiska experiment

 • Fritt fall

 • Cirkelrörelse, tyngdkraft, kraft och motkraft

 • Fritt fall

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse, ht 2019 år 6

Planera och genomföra undersökningar

 • Fy  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
E
C
A
Ställa frågor
Du kan ställa en mängd olika frågor, men skiljer inte mellan de frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta egna eller andras frågor så att de blir möjliga att undersöka.
Du kan bearbeta egna eller andras frågor så att de blir möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Formulera hypoteser
Du kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes, det vill säga en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Planera en undersökning
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (t.ex. att någon av punkterna till höger saknas). Förslagen går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: • Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, • I vilken ordning momenten ska genomföras, samt • Vilken materiel som ska användas.

Genomföra undersökningar och dokumentera undersökningar

 • Fy  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  C 6   Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  A 6   Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
E
C
A
Genomföra och dokumentera
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner. Du kan föra väldigt kortfattade anteckningar om din undersökning i text och bild.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild.
Du kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.

Jämföra resultat och förbättra undersökningar

 • Fy  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Fy  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
E
C
A
Tolka och dra slusatser
Du kan dra slutsatser utifrån en del av dina resultat. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Du använder alla dina resultat för att dra slutsatser. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Du använder alla dina resultat för att dra slutsatser. Slutsatserna kopplas till naturvetenskapliga begrepp, teorier eller modeller. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Utvärdera och förbättra
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser och resonera kring resultatens rimlighet. Du kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser. Du kan se möjliga felkällor och resonera kring resultatens rimlighet. Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras samt bearbeta sin egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser. Du kan se och värdera möjliga felkällor och med stöd i dessa resonera kring resultatens rimlighet. Du kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande föreslå förbättringar i design av en undersökning. Eleven kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.

Beskriva och förklara

 • Fy  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  C 6   Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
 • Fy  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
E
C
A
Beskriva och förklara
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att till viss del beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband.