Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel

Skapad 2019-08-21 21:51 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Varför ska du läsa? Jo, för det utvecklar ditt språk! Det ger dig även spännande upplevelser och ny kunskap. Därför ska vi ha en bokcirkel, där vi läser samma bok och diskuterar den i mindre grupper.

Innehåll

Tidsperiod: v. 34-38

Så här kommer vi att arbeta:

Syftet med detta moment är att ni skall läsa en skönlitterär bok. Ni tillsammans bildar en bokcirkel. I er grupp skall ni gemensamt dela upp boken i fyra olika avsnitt och bearbeta innehållet på olika sätt.

Varje deltagare i gruppen kommer att få prova på fyra olika roller: 1) Diskussionsledare, 2) Detaljfinnare 3) Ordletare, 4) Persongranskare. Vid varje möte får ni en ny roll.

Ni skall alla i gruppen skriva ned era reflektioner, som kommer att se olika ut beroende av vilken roll ni har haft.

Efter varje "sittning" och textavsnitt lämnar ni in era uppgifter skriftligt i ett dokument som ni skapat i Classroom. Ni skriver också en utvärdering av hur arbetet går i gruppen (både om det ni gjort hemma och på lektionen).

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:
- kunna sammanfatta den text du har läst.
- kunna tolka den text du har läst och föra resonemang om tydligt framträdande budskap.
- beskriva din upplevelse av läsningen.
- vara delaktig i diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

(Se kunskapskraven nedan)

 

Kunskapskrav och bedömning:

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Läsförståelse - skönlitteratur

Läsning

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonemang
Resonerar enkelt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Resonerar relativt utvecklat och underbyggt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Resonerar utvecklat och underbyggt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Jämförelser
Kan beskriva enkla skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer
Kan beskriva utvecklade skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer
Kan beskriva väl utvecklade skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer
Omdöme
Kan beskriva enkla tankar kring text samt motivera på ett enkelt sätt
Kan beskriva tydliga och utvecklade tankar kring text samt motivera dessa på ett utvecklat sätt genom exempel eller jämförelser
Kan beskriva tydliga och väl utvecklade tankar kring text samt motivera dessa på ett väl utvecklat sätt genom exempel eller jämförelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: