👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden... i en pizzakartong

Skapad 2019-08-21 22:35 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Följ med på en resa runt Norden! Du kommer att få upptäcka de olika nordiska länderna och lära dig mycket nytt och spännande om våra grannländer som du kanske inte visste innan. Du kommer senare att tillsammans med en klasskompis få välja ett nordiskt land som ni vill fördjupa er i. Ni kommer att arbeta med att forska om ert land som ni senare redovisar med en utställning av en pizzakartong! I ämnet geografi kommer du lära dig om naturlandskap, kulturlandskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor.

Innehåll

Mål för elev

 

Du ska:

 • Kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar 
 • Kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
 • Kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen 
 • Kunna placera ut de nordiska länderna, några stora nordiska städer samt berg
 • Kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.
 • Kunna några viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet

Innehåll
- Du kommer att läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar, studera kartor och tabeller, samt titta på Geografens testamente.
- Du kommer att få ta del av gemensamma genomgångar och du kommer både att få arbeta självständigt och i par
- Du kommer få rita/skapa egna kartor och skriva fakta
- Allt detta redovisas sedan när de nordiska länderna presenteras utifrån din och dina klasskamraters pizzakartonger.

 

Genomförande/Redovisning

Du ska tillsammans med en klasskompis ta fram fakta om ett land, sammanställa denna i en faktatext text med lämpliga bilder och/eller kartbilder. Med hjälp av trolldeg ska ni göra en topografisk 3D-karta över landet som visar de väsentliga geografiska dragen i landet. Allt detta ska rymmas i en pizzakartong. Ditt och klasskompisens arbete kommer slutligen bedömas utifrån en redovisning av innehållet i eran pizzakartong. Two stars and a wish av klasskamrater samt en slutgiltig bedömning av din lärare.

 

Elevinflytande

Du kommer att få fylla i ett V-Ö-L-schema som talar om vad du redan vet och vad du önskar att få veta om Norden när vi påbörjar arbetsområdet. Under arbetsområdet kommer du med jämna mellanrum få lämna in exit-tickets till din lärare samt få bedöma dina klasskamraters presentationer med hjälp av Two stars and a wish.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Norden... i en pizzakartong

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1