Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröjden Språk & kommunikation HT19-VT20

Skapad 2019-08-22 07:17 i Solrosens förskola Trelleborg
Förskola
Avdelningen ska erbjuda barnen en variation av språkutvecklande material och aktiviteter i syfte att utveckla barnens språk och intresse för bilder, texter och olika medier samt högläsning och berättande. Personalen planerar för ett medvetet och strukturerat språkarbete varje dag. Hela förskolan arbetar temainriktat. Vi arbetar också med Skolverkets Läslyftet. Målet med läslyftet som personalen fortbildar sig i är att det på avdelningen utvecklas en medvetenhet kring och en förändring av läsmiljön.

Innehåll

Vårt strävansmål är att barnens ska känna igen sina namn och sin ordbild. Vi strävar också efter att barnen ska få förståelse för symboliken i de bilder som finns i vår undervisningsmiljö. T.ex. att bilarna ska läggas i lådan med bilar på.

 Undervisning genom:

  • Användning av namnkort
  • Symboler från Widgit online och TAKK
  • Sångkort med bilder och bokstäver
  • Lärmaterial som stimulerar språkutveckling t.ex spel,pennor,kritor
  • Bornholmsmetoden
  • Adekvat språk (korrekta benämningar t.ex. hund inte vovve).

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: