Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B kap 3

Skapad 2019-08-22 08:00 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 2 Matematik
VT-20

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

 • Positionssystemet
 • Ental, tiotal, hundratal
 • Förstå siffrors platsvärde
 • Problemlösningsstrategier
 • Huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll
 • Romerska siffror

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • öva tiotalsövergång vid addition i talområdet 1-1000
 • öka och minska på ental med och utan tiotalsövergång.
 • öka och minska på tiotal med och utan tiotalsövergång.
 • öva tiotalsövergång vid subtraktion i talområdet 1-1000
 • öva på att addera och subtrahera hela tiotal
 • öva på problemlösning
 • öva på äldre talsystem

 

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när ni löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker
 

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

 

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2B kap 3

Du håller på att lära dig
Du kan
Positionssystemet
Hundratal, tiotal, ental
Förstår siffrors platsvärde
tex 453 = 400 + 50 + 3
Att jämföra tal med hjälp av tecknen = < och >.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Problemlösningsstrategier
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar.
Problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift. Löser ett problem själv.
Äldre talsystem
Romerska siffror
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: