Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hud Skelett Muskler

Skapad 2019-08-22 08:08 i Tiundaskolan Uppsala
Vi kommer att studera människokroppen - hud , skelett och muskler.
Grundskola 7 – 8 Biologi
Här får du lära dig hur kroppens största organ, huden är uppbyggd och vad den har för funktion. Du lär dig också om hur kroppen rör sig genom att musklerna och skelettet samverkar.

Innehåll

Syftet med undervisningen

I undervisningen kommer vi att jobba med begrepp och teorier för att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att beskriva och förklara hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar. I detta arbetsområde har vi valt att fokusera hud, skelett och muskler.

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska känna till och beskriva:

 • hudens olika uppgifter 
 • hudens tre lager
 • några vanliga skador och sjukdomar som kan drabba huden
 • skelettets olika uppgifter
 • viktiga delar av skelettet och var de sitter på kroppen.
 • olika typer av leder.
 • några vanliga skador och sjukdomar som kan drabba skelettet
 • kroppens olika muskeltyper
 • några viktiga muskler och var de sitter på kroppen
 • några vanliga skador och sjukdomar som kan drabba musklerna

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå, använda och tolka begrepp, modeller och teorier.
 • Ställa frågor om ämnet
 • Samtala om ett naturvetenskapligt ämne.
 • Genomföra experiment, redovisa sina resultat och drar slutsatser.
 • Beskriva och förklara med egna ord.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • Jobba men instuderingsfrågor och ställningstagande
 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
 • Laborera
 • Titta på och diskutera olika filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi år 7-9

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Hälsa
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven visar på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: