Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social/emotionell planering Grodan ht-19

Skapad 2019-08-22 08:43 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi har valt att arbeta utifrån årshjulet Flerspråkighet. Under augusti och september kommer vi att arbeta med en social/emotionell planering. Vi startar höstterminen med att lära känna oss själva och varandra.

Innehåll

 

BAKGRUND Varför?

Vi har valt att skapa en planering utifrån ett pedagogiskt årshjul i boken Flerspråkighet. Denna passar bra in i vår verksamhet och startar med trygghetsskapande.

SYFTE OCH MÅL

- Vi vill ge förutsättningar för att barnen på Grodan ska känna sig trygga.

- Vi vill att barnen och vi personal ska skapa avtryck på avdelningen. Det ska synas och mörkas vilka som går på Grodan. Alla ska få ta plats och ge plats.

- Vi vill att barnen ska lära känna sig själva och varandra. Känna sig trygg med sig själv genom att skapa en god självkänsla.

 

Se läroplansmål nedan.

METOD

-  Barn och personal på Grodan skapar självporträtt + namn med bild som finns synligt på Grodan. Vem är jag och vilka är vi? Alla vi tillsammans är Grodan.

- Namnsånger/ramsor/lekar under samlingen. Alla i gruppen ska bli sedda och bekräftade.

- Boken om Mig. Dokumenteras på väggen på Grodan.

- Trygghetskollage, alla barn ska ha ett kollage med primära personer/djur.

- Rollspel/dilemma under samlingen. Vi personal dramatiserar en händelse och barnen får samtala, reflektera och diskutera hur vi kan gå vidare och hur man kan göra. Detta kan mynna ut till att barnen vill dramatisera.

- Vi personal ska ge förutsättningar för att alla barn ska få utrycka sina känslor. Hur känns det att vara glad? Hur känns det att vara arg? 

- Vi personal ska ge förutsättningar och arbeta för att alla barn på Grodan ska ha någon att leka med och känna sig trygg på avdelningen och med oss personal.

 

DOKUMENTATION

Dokumentation sker kontinuerligt på Unikum och på avdelningen. Både genom samtal och bilder/video. Barnen ska vara delaktiga i dokumentationen.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och utvärdering sker i oktober 2019.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: