Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-08-22 09:43 i Himlaskolan Ale
Grundskola F
Vi vill ge barnen en känsla av att matematik är roligt och används i vardagens alla möjliga sysslor. Vi vill belysa på ett lustfyllt sätt att matematiken finns överallt i vardagen för att ge barnen ett syfte att lära matematik

Innehåll

Vi vill ge barnen en förståelse för matematiska begrepp som rör antalsuppfattning, talordning, rumsuppfattning, geometri, samt mönster. Vi kommer att använda leken och barnens intresse som verktyg, varvat med diskussioner där barnen får möjlighet att träna sin kommunikationsförmåga, kring sin förståelse för sin matematiska förståelse. Vi använder oss av konkreta verktyg och naturmaterial. 

Vi går till skogen och leker med matematiska begrepp där. Vi använder vår kropp i rörelse för att lära och förstå matematik.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: