👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le temps, les quatre saisons

Skapad 2019-08-22 09:54 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
I vår första kurs för terminen kommer vi att repetera ord för årstider, fritidsaktiviteter och släktskapsord, men vi börjar med att lära oss ord för att uttrycka väder. Ingår gör också att lära sig att böja två oregelbundna verb: faire och venir.
Grundskola 7 – 8 Moderna språk - språkval
I vår första kurs för terminen kommer vi att repetera ord för årstider, fritidsaktiviteter och släktskapsord, men vi börjar med att lära oss ord för att uttrycka väder. Ingår gör också att lära sig att böja två oregelbundna verb: faire och venir.

Innehåll

Tid: v 34-37

 

Förmåga:

Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Mål:

 

 •  Att kunna ord och fraser för att prata om vädret. 

 • Att kunna berätta vad du och din familj gör de olika årstiderna.

 • Att lära sig de olika formerna för verben faire och venir.          

 •  Att känna sig säker på ord för fritidsaktiviteter, årstider och släktskapsord.

 

Instruktioner:

 

Vi kommer att arbeta med olika övningar från La Nouvelle Chouette, B kap 19, 20 samt verbövningar s 137-143.

 

Examinationsuppgift:

 

 • Att kunna ord för väderuttryck ( se s 84), att kunna samtala om vädret.

Du visar dina kunskaper i dialoger, i hörövningar och på skriftligt test. 

E-nivå välj ut 10 olika uttryck att lära dig.

Kunskapskrav: Att förstå tal, att kunna uttrycka sig i tal

 

 • Att kunna berätta vad du och din familj gör de olika årstiderna.

Du visar dina kunskaper i muntlig dialog samt i skrivuppgift.

Kunskapskrav: Att kunna uttrycka sig i tal; att kunna formulera sig i skrift

 

Uppgifter

 • Le temps, les quatre saisons

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.