Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-08-22 09:55 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Planering för området demokrati och diktatur i samhällskunskap 1b och 1a1.
Gymnasieskola Samhällskunskap
I detta moment jobbar vi med begreppen demokrati och diktatur, samt dess koppling mänskliga rättigheter. Vi går igenom frågor som vad demokrati innebär och hur det fungerar, varför diktaturer uppstår, samt vilka utmaningar som finns för demokratin. Men vi börjar med att diskutera vikten av källkritik.

Innehåll

Vem ska bestämma i samhället?

Denna fråga har många stora tänkare grubblat över genom århundradena. Det kanske är en av de svåraste frågorna vi måste hantera, och det finns många olika svar på den frågan.

Ett svar är att folket i samhället ska bestämma gemensamt över sig själva. Detta är vad vi kallar för demokrati och har tillämpats sedan lång tid i människans historia. Den moderna svenska demokratin ser dock väldigt annorlunda ut än den antika grekiska demokratin. Men hur fungerar egentligen demokratin? Vad krävs för att ett land ska kunna kallas för demokrati? Och vilka problem och till och med nackdelar kan finnas med demokrati som styrelseform?

Motsatsen, att en eller ett fåtal bestämmer över folket, kallas för diktatur eller envälde. Det kan röra sig om att en kung, president eller religiös ledare har absolut makt i landet, eller att det bara finns ett parti som bestämmer, eller kanske att militären har tagit över landets styre. Ofta har befolkningen i diktaturer sämre mänskliga rättigheter och svårare levnadsvillkor. Hur uppstår diktaturer? Och varför är inte alla länder demokratier?

Detta område ska vi djupdyka i under den första delen av kursen.

https://riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/demokratin-i-samhallet.pdf

Uppgifter

 • Källkritik och konspirationsteorier

 • Skrivuppgift: Demokrati och diktatur

 • Seminarium: Demokrati och diktatur

 • Digitalt prov: Mänskliga rättigheter

 • Mänskliga rättigheter

 • Lektionsuppgift: Ideologier och partier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.
  Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b

Samhällens organisation

F
E
C
A
Samhällens organisation och bakomliggande idéer
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Samband och slutsatser om likheter och skillnader
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Mänskliga rättigheter
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Historiska förutsättningar och nutida förhållanden
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Analysera samhällsfrågor

F
E
C
A
Orsaker och konsekvenser
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Begrepp, teorier, modeller och metoder
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Diskutera lösningar
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Argumentera för sin ståndpunkt
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Konsumenträtt och ekonomi

F
E
C
A
Konsumenträtt
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Privat- och samhällsekonomi
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan översiktligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Informationshantering och presentationsteknik

F
E
C
A
Information och källor
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Olika presentationsformer
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: