👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8

Skapad 2019-08-22 10:11 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Tyska är det största språket i Europa. Ca 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Eftersom Tyskland är en viktig handelspartner för Sverige, är det bra att kunna tyska i arbetslivet. Språken svenska och tyska är släkt med varandra och har många likheter.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Berätta något vad du gjorde i somras, vad du brukar göra på sommaren och förstå när andra berättar om sin sommar
 • Berätta om olika aktiviteter och vad du gör på fritiden
 • Språkliga strategier för att delta och bidra till samtal, t ex frågor och fraser och uttryck
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Intonation, grammatik och stavning
 • Berättelser, pjäser, dikter och sånger
 • Olika sätt att söka och välja texter från Internet och andra medier
 • Muntlig och skriftlig information t ex faktatexter
 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Skriva korta texter
 • Hur ord och språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer
 • Kunna berätta att du blivit av med något och anmäla om du blivit bestulen samt beskriva det du saknar
 • Klädesplagg, vad man säger när man köper kläder samt tala om att du tycker om något eller inte
 • Möbler, rum, rumsbeskrivning och berätta om ditt eget boende
 • Kunna föra enklare samtal i samband med tågresa och olika färdsätt
 • Namn på några maträtter, ord och fraser för att kunna gå på restaurang och säga vad du gilla och inte gillar
 • Bestämma träff, möte, tid och aktivitet
 • Realia; traditioner, festligheter, historia m m
 • Beskriva en person

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Skriva enkla texter; meddelanden och berättelser
 • Ordförråd; glosor och förhör
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Hörövningar
 • Översättning
 • Muntliga presentationer

Bedömningsaspekter

 • hur du förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • hur du reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta och ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt.
 • hur du läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • hur du uttrycker dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • hur du deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • hur du skriver enkla texter och dialoger och använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
1.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förstå text
2.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Redogöra, kommentera & agera vid hörförståelse
3.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt
Redogöra, kommentera & agera vid läsförståelse
4.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Välja & använda strategi vid hörförståelse
5.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Välja & använda strategi vid läsförståelse
6.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Välja & använda skriftligt material
7.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Välja & använda ljudmaterial
8.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Formulera sig muntligt
9.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Formulera sig skriftligt
10.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Bearbeta och förbättra
11.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Uttrycka sig muntligt
12.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Uttrycka sig skriftligt
13.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Strategi för muntlig interaktion
14.
Du kan välja och använda någon metod som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda flera metoder som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Strategi för skriftlig interaktion
15.
Du kan välja och använda någon metod som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Kommentera och jämföra
16.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.