Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning - Kommunikation

Skapad 2019-08-22 10:12 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Inom detta arbetsområde kommer du att arbeta med olika typer av kommunikation. Du kommer att få läsa texter och arbeta med frågor kopplade till dessa.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig om...

 • ...hur olika språk är släkt med varandra
 • ...vilka språk som talas i Sverige
 • ...hur språket förändrats över tid
 • ...olika sätt att kommunicera
 • ...internets uppkomst och vad man ska tänka på när kommunicerar med varandra online.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken "ZicZack Läsrummet" och arbeta i tillhörande arbetsbok.

Vi kommer även att se på filmer och PowerPoints samt ha diskussioner både i grupper och helklass.

 

 

Uppgifter

 • Diagnos

 • Sv-diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: