Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och Räknemetoder

Skapad 2019-08-22 10:33 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att fördela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna. De allra första symbolerna för tal var enkla streck som risades in i pinnar eller benbitar. olika kulturer har haft olika symboler för siffror och tal, som till exempel romerska siffror. I dag möter du tal överallt runt omkring dig, bland annat i datum, bussnummer, priser och mobilnummer.

Innehåll

I ämnet matematik fokuserar vi på fem förmågor. Dessa är:

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att: 

 • lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 
 • föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 
 • redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 
 • använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 
 • använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

 

Kapitlets begrepp 

 

Tal

Siffra

Decimala talsystemet

Talsort

Siffersumma

Utvecklad form

Decimaltal

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

Term

Summa

Differens

Faktor

Produkt

Täljare

Nämnare

Kvot

Naturliga tal

Oändligheten

Delbart

Jämnt

Udda

Multiplar

Minsta gemensamma multipel  (MGM)

Primtal

primtalsfaktorer

Största gemensamma faktor (SGF)

Positiva tal

Negativa tal

Heltal 

Tallinje

Likhetstecken (=)

Approximationstecken (≈)

Olikhetstecken (≠, <, >, ≥, ≤)

Motsatta tal (additiv invers)

Potens 

Exponent

Prioriteringsregler

Fullkomligt tal/perfekt tal

Fattigt tal

Rikt tal 

 

 

 

Områdets mål och metoder

Du ska under det här arbetsområdet arbeta med och visa kunskaper om hur:

 • talsystemet är uppbyggt
 • olika tal kan beskrivas, t ex naturliga tal och primtal
 • du räknar med negativa tal
 • du använder potensform för att uttrycka tal
 • du använder prioriteringsreglerna

 

 Arbetssätt

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss begreppen och metoderna ordentligt så de sitter bra. Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på talen. Vi kommer också att arbeta med problemlösning, mha bland annat EPA-metoden. De flesta lektioner kommer avslutas med en exit ticket. 

 

 Preliminär tidplan

06c  Tal & räknemetoder kapitel 1             

Vecka 

måndag

tisdag (Halvklass)

onsdag

Fredag (halvklass)

34

Välkommen till Österled

Diagnos

Diagnos

Gå igenom bok och digitalbok

 

LPP

35 

 Från siffror till tal

sid. 10-13 

 

huvudräkning

exitticket

 Räkna med tal 

sid. 14-17 

 

huvudräkning

  Räkna med tal 

sid. 14-17 

exitticket

laborera mer 1:2

 

3 Naturliga tal

sid. 18-21

3 Naturliga tal

sid. 18-21

 

huvudräkning

exitticket

36 

Vi är på ön

4 De naturliga talens delbarhet

sid. 22-25

 

huvudräkning

exitticket 

5 Faktorisering och primtalsfaktorer 

sid. 26-30

 

huvudräkning

5 Faktorisering och primtalsfaktorer 

sid. 26-30

 

exitticket

37 

6 Heltal

sid. 34-37

 

huvudräkning

exitticket

Programmering 

Sid. 31-33

 

Laborera mer 1:6

7 Motsatta tal

sid. 38-39

 

huvudräkning

exitticket

8 Addition av heltal

sid. 40-43

 

huvudräkning

 

laborera mer 1.8

38 

8 Addition av heltal

sid. 40-43

exitticket

 

9 Subtraktion av heltal

sid. 44-45

huvudräkning

laborera mer 1.9

9 Subtraktion av heltal

sid. 44-45

exitticket

 

10 Addition & subtraktion av heltal

sid. 46-49

huvudräkning

10 Addition & subtraktion av heltal

sid. 46-49

exitticket

 

laborera mer 1:10

11 Multiplikation med heltal

sid. 50-53

huvudräkning

exitticket

laborera 1:11

39 

12 Division med heltal

sid. 54-57

huvudräkning

exitticket

laborera 1:12

13 Potensform

sid. 58-61

huvudräkning

exitticket

14 Prioriteringsregler 

sid. 62-65 (66-67)

huvudräkning

 14 Prioriteringsregler 

sid. 62-65 (66-67)

exitticket

40 

15 Repetition  

sid. 68-69

15 Repetition  

sid. 68-69

 PROV

 

 

 

Uppgifter

 • Facit till kapitel 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: