Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - Café Beethoven

Skapad 2019-08-22 10:42 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Inom detta arbetsområde kommer du att arbeta med texttyper som du ofta möter i skolans olika ämnen.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig att...

 • ...avgöra vilket syfte texterna har, varför de har skrivits
 • ...redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna nås
 • ...känna igen och visa vilka språkliga drag som utmärker varje texttyp.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken "ZicZack Skrivrummet" och arbeta i Classroom.

Vi kommer även att arbeta med diskussioner både i grupper och helklass.

Området kommer att avslutas med ett kort test där ni kommer få redogöra för det ni lärt er.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: