Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Life on the Refrigerator Door ( Autumn 2019)

Skapad 2019-08-22 10:45 i Kvarngärdesskolan Uppsala
A novel way of writing a novel!
Grundskola 7 Engelska
In this Unit, you will be reading and responding to the book 'Life on the Refrigerator Door' by Alice Kuipers, through drama, summaries and written responses.

Innehåll

GOALS

 • To give an experience of a creative way to write a story. 
 • To develop the skills of inferring and deducing from information given.
 •  To develop a love of reading fiction.
 • To develop the ability to summarise information given. 
 • To increase awareness of character's dilemmas, feelings and actions.
 • To be able to keep a reading log to note a variety of responses. 
 • To develp communication skills by being specific with use of langugae and listening to others. 
 • To develop ability to write dialogues. 
 •  To develop strategies for listening and understanding.

ACTIVITIES IN THE UNIT INCLUDE

 • Reading the book independently and answering questions. 
 • Discussing your responses with others in a group, relating your own ideas and opinions. 
 • Drama related activities which explore character's dilemmas, feelings and actions.
 • Keep a reading log and sharing with Susan. 
 • Summarising the story of 'To Kill a Mockingbird'. 
 • Writing dialogue.

What will be asssessed:

 • How well you are able to read and understand the text. 
 • How well you answer the questions in your reading log. i.e in detail, referring to the text to support your own ideas and opinions. 
 • How well you are able to interpret events and give reasons for character's behaviour. 
 • How well you are able to express your own opinion and support your thoughts with quotes or references to the text. 
 • How well you are able to make deductions based on what you have read. 
 • How well you are able to summarise the story of 'To Kill a Mocking Bird'. 
 • How well you share your responses with others, developing the discussion, giving your thoughts and ideas. 
 • How well you are able to use drama to explore themes, dilemmas and thoughts of the characters in the book.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Skriv en rubrik som passar! OBS! F - 3 använder istället Utvecklingsschema

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Ny nivå
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
 • En
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
Reading and Understanding the text.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En
 • En  7-9
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Asking each other questions, responding to others comments.
Dessutom kan du välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
 • En
 • En  7-9
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Samtal och diskussioner samt argumentation.
Showing your understanding.
Du visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Summarising text from the internet
 • En  7-9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
Read and summarize the story from the Internet 'To Kill a Mockingbirtd'.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaction.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Ability to summarise the most important aspects of the story 'To Kill a Mockingbird'. Written to responses to the book are clearly written with good sentence construction.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
 • En  7-9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
In the discussions about what you have read, speak clearly, using intonation and different types of sentence starters and constructions.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: