Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-08-22 10:50 i Föräldrakooperativet Ankan Fristående förskolor
Förskola
Syfte: Att barnen kan göra sig förstådda. Att barnen kan förstå och ta till sig språk och kommunikation i sin omgivning. Att barnen får möjlighet att skapa intresse för skriftspråk och börja kunna använda det.

Innehåll

Hur gör vi?
Vi läser böcker. Vi benämner, resonerar och samtalar kring såväl orden som böckernas innehåll.
Vi rimmar, ramsar och sjunger tillsammans.
Barnen uppmuntras i att berätta, återge och förklara sina tankar och resonemang.
Vi benämner med ord....
Vuxna finns med i leken som stöd i kommunikation och samspel.
Vi bekantar oss med alfabet, bokstäver, ord och meningar både auditivt och visuellt.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: