Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

samhällskunskap åk 9 - ht 2020

Skapad 2019-08-22 10:54 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Samhällskunskap
1970 kostade en splitterny sportbil, Porsche 914, 25 000 kr. Idag kostar en splitterny Porsche 911 ca 1 000 000kr. Varför har de blivit så dyra? Detta är en av många frågor som vi kommer att lösa under kursen, som kommer att handla om samhällsekonomi, EU och coronakrisen.

Innehåll

Under vecka 34 -41 kommer ni att jobba med området samhällsekonomi, internationell politik och EU. Vi kommer framförallt att utgå ifrån planeringen i samhällskunskap som du hittar på ne.se - läromedel.

 

Preliminär planering:

v.34-35

Samhällsekonomins grunder

Ekonomiska modeller och system

marknadsekonomi.

 

v.36-37

Det svenska välfärdssystemet

ekonomisk politik

Arbetsmarknad

 

v.38-39

internationell ekonomi

hållbar utveckling.

 

Under dessa veckor kommer ni att jobba mot målen att:

1. Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

2. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.

3. Eleven kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

4. Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.

5. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument och kan då i utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

v 40 - 41

tema: Demokratin hotat i kristider.

Så styrs EU

under de avslutande veckorna kommer du att jobba med kunskaper om hur EU fungerar, samt ett mindre temaprojekt som berör synen på demokrati och diktatur utifrån det krisläget som Coronapandemin har skapat i stora delar av världen.

 

Prov/läxor/förhör mm

När det gäller kunskapskraven så kommer jag att kunna examinera under gruppdiskussioner i klassrummet under kursens gång. Obs, denna typ av examination är inget som jag kommer att lägga ut något datum för utan detta sker kontinuerligt under lektionerna.  

Sedan kommer jag att ha minst ett provtillfälle där eleven får chansen att visa att man når kunskapskraven för E eller för högre betyg. Detta tillfällen kommer att komma i slutet av kursens gång, dvs runt vecka 39.

Provet, v39, kommer att bygga på att eleven ska visa att han/hon förstår hur den ekonomiska samhällsstrukturen fungerar och att de kan använda sig av de termer som hör ihop med dessa områden. Termerna hittar du vid varje kapitel. Proven kommer även att bygga på att eleven ska visa att han/hon kan beskriva samband inom den ekonomiska samhällsstrukturen. 

Uppgifter

 • övergångsuppgift mellan SH och RE

 • Uppgifter till texten "Den svenska välfärden"

 • Arbetshäfte 2 samhällskunskap åk 9 2020

 • Arbetshäfte 1 samhällsekonomins grunder v 34 - 35

 • ordlista - samhällsekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: