Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2019-08-22 11:04 i Sandlyckeskolan Båstad
Fysik klass 6, Vårterminen 2017.
Grundskola 6 Fysik
Under kommande period kommer du att få lära dig om hur universum uppstått, himlakropparnas rörelser och hur vi på jorden påverkas av det som händer i rymden. Du kommer också att få lära dig om historiska rymdupptäckter.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde, Astronomi, kommer vi att:

 • Läsa texter, söka information och lära från bland annat vår lärobok samt webbsidorna ungafakta.se och rymdstyrelsen.se
 • Ha gemensamma genomgångar. 
 • Se på filmer och titta på modeller.
 • Göra uppgifter som hör till arbetsområdet.
 • Lära oss olika begrepp för att förklara fenomen i universum. 

 Det här ska du kunna vid arbetsområdets slut:

 • Förklara fenomenet Big bang.
 • Förklara solens betydelse för liv.
 • Förklara hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
 • Förklara hur dag och natt och olika årstider uppkommer.
 • Känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.
 • Kunna ge något/några exempel på vad människans rymdupptäcktet och rymdresor har betytt för oss människor.
 • Förstå och kunna förklara följande begrepp: Big Bang, universum, galax, ljusår, himlakropp, gravitation, planet, sol, måne, satellit, månad, årstid, vecka, ett år, jorden, komet, asteroid och meteor.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

FYSIK

 • Samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
 • Beskriva himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Använda de begrepp du har lärt dig i arbetsområdet för att beskriva och förklara olika fenomen. 
 • Söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter.
 • Använda information i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 • Berätta några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor, ex. hur världsbilden har förändrats och hur människan utforskat rymden.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.
 • Du använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika fenomen i universum.
 • Du genomför de uppgifter och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.
 • Du visar att du kan beskriva och resonera kring hur dag och natt, månader och årstider uppkommer utifrån rörelserna i solsystemet. 
 • Du visar att du kan söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter inom astronomi. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: