Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2019-08-22 11:16 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi använder samma vatten idag som dinosaurierna använde. Vattnet "snurrar" runt i ett kretslopp. Vi ska lära oss om vad det är för ett kretslopp och hur det går till i naturen och i stan.

Innehåll

Kunskapskrav

* Kunna reflektera, genom att rita och beskriva vattnets kretslopp i naturen.

* Kunna jämföra olika funktioner i naturen.

* Beskriva stadens vattenhantering, till exempel hur vatten kommer i kranen och hur det blir rent.

* Jämföra och reflektera över skillnaden mellan vattnets kretslopp i staden och i naturen.

* Reflektera över hur vi kan hushålla med vatten i vardagen.

* Göra undersökningar om vattenanvändning. Värdera, fundera över svaren du fick.

* Begrepp: avdunsta, gas, vattenånga, vattendroppar, å, älv, flod, sjö, hav, grundvatten, kylas, kretslopp.

Undervisning och arbetsformer

 Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

- Vi tittar på film.

- Vi gör fältstudier för att se hur det är i verkligheten i naturen.

- Vi diskuterar och tränar på begrepp.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

- beskriva vattnets kretslopp. 

- göra jämförelser.

- att vara aktiv på lektioner och fältstudier.

- redogöra för vattenhanteringen i naturen och i staden. 

- din förmåga att använda olika begrepp.

Hur ska det bedömas?
Du visar vad du kan när vi arbetar på inne- och utelektioner. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
  NO  E 9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
  NO  C 9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  C 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
  NO  A 9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: