Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism, kolonialism och imperialism

Skapad 2019-08-22 11:32 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Historia
I det här arbetsområdet ska vi fokusera på några av de saker som hände i världen på 1800-talet och vilken betydelse dessa händelser har haft för 1900-talets två stora världskrig.

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • använda historia och kunna hänvisa till exempelvis olika tidsperioder och händelser som hör till arbetsområdet
 • granska, tolka och värdera historiska källor
 • använda historiska begrepp som hör till arbetsområdet. 

Bedömning - vad och hur

 Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om nationalism, kolonialism och imperialism
 • utifrån ett källkritiskt perspektiv dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera kring källornas trovärdighet
 • använda begrepp som hör till arbetsområdet. 

Hur ska det bedömas?

 • Källkritiksuppgift
 • Test på viktiga ord och begrepp som hör till arbetsområdet

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass och i grupp
 • Filmer
 • Eget arbete
 • Kahoot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: